Co to jest osteopatia i kto może z niej skorzystać?

Osteopatia jest metodą terapii zaliczaną do medycyny niekonwencjonalnej. Nie oznacza jednak praktyk, które nie odwołują się do wiedzy o ludzkiej anatomii i fizjologii. Osteopatia nie odżegnuje się od setek lat doświadczeń, na których bazuje medycyna klasyczna. Wprost przeciwnie – osteopatą może zostać wyłącznie dyplomowany lekarz lub fizjoterapeuta, który dodatkowo ukończył odpowiednie szkolenia lub podyplomowe studia (np. Akademię Osteopatii w Krakowie). W Polsce osteopatia cieszy się rosnącym zainteresowaniem chorych. Zgłaszają, że dzięki jej metodom uniknęli inwazyjnej operacji albo pozbyli się dolegliwości, których nie udało się wyleczyć innymi sposobami.

Najważniejsze założenia osteopatii

Osteopatia to swego rodzaju fizjoterapia. Stosowane w niej sposoby diagnostyki i leczenia opierają się głównie o metody manualne. W odróżnieniu od medycyny konwencjonalnej, osteopatia nie wykorzystuje leków. Nie uważa ich jednak za zbędne – klasyczne i osteopatyczne sposoby leczenia mogą się uzupełniać.

Reklama

Osteopatia ciało ludzkie traktuje jako integralną całość (zakłada, że wszystkie organy i zachodzące w ciele procesy są z sobą ściśle powiązane), nigdy nie ograniczając się do badania i poddawania zabiegom terapeutycznym jednego narządu. Według fizjoterapeutów-osteopatów, zgłoszona przez chorego dysfunkcja może mieć przyczynę zlokalizowaną w innej części ciała albo odległą w czasie. Często źródłem choroby okazują się także problemy natury psychicznej, np. przewlekły stres.

Specjaliści osteopatii z Krakowa podkreślają, że organizm ludzki posiada zdolność samoregulacji, a powrót do zdrowia w ogromnej mierze zależy od nastawienia chorego. Dlatego zadaniem fizjoterapii jest przede wszystkim zainicjowanie procesów samoleczenia. 

Techniki stosowane w osteopatii

Leczenie metodami osteopatii rozpoczyna się zawsze od szczegółowego wywiadu, w którym fizjoterapeuta pyta chorego nie tylko o dolegliwości bólowe, ale też np. o aktualną sytuację zawodową i rodzinną. Kolejnym etapem są oględziny manualne, a jeśli to niezbędne, także takie badania obrazowe, jak RTG czy rezonans magnetyczny. Dopiero po tak wnikliwej analizie problemu, wybiera się adekwatną metodę fizjoterapii.

Stosowane w osteopatii techniki manualne to np. masaże, drenaże, taping. Służą one zmniejszeniu napięcia, poprawie ruchomości, usunięciu przykurczy. Inicjują procesy samonaprawcze organizmu. Oprócz fizjoterapii praca z chorym polega na ustaleniu odpowiedniej dla niego diety, aktywności fizycznej, itp. O sukcesie leczenia stanowi bowiem często zmiana stylu życia.

Komu może pomóc fizjoterapeuta-osteopata?

Zgodnie z opinią wykwalifikowanych osteopatów z jednego z gabinetów w Krakowie, z oferowanych przez nich metod terapii skorzystać mogą osoby w każdym wieku, od niemowląt po seniorów. Lista dolegliwości, z którymi mogą się zgłosić, jest bardzo długa. 

Obok problemów związanych z narządem ruchu – takich jak dyskopatie, bóle mięśni czy stany pourazowe – fizjoterapeuci zajmują się na przykład:

  • przewlekłymi bólami głowy,
  • nietrzymaniem moczu, 
  • zespołem jelita drażliwego,
  • nawracającymi infekcjami,
  • wadami rozwojowymi u dzieci,
  • zaburzeniami lękowymi.

Nawet jeśli nie należy rezygnować z konwencjonalnego leczenia, metody osteopatii mogą okazać się bardzo pomocne w przypadku każdego ze schorzeń.