Zwolnienie lekarskie online – czy każda osoba może się o nie ubiegać?

W ramach konsultacji lekarskich odbywających się na odległość, lekarz może wystawić pacjentowi L4 online. Czy jednak każda osoba może się o takie zwolnienie ubiegać? Kto może otrzymać od lekarza zwolnienie lekarskie przez Internet, a kto takiego zwolnienia nie otrzyma? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w niniejszym artykule!

Reklama

Czym jest zwolnienie lekarskie i kto może je otrzymać?

Zwolnieniem lekarskim nazywamy dokument wystawiany przez lekarza, który usprawiedliwia nieobecność w pracy chorego pracownika. Zwolnienie L4 przysługuje wyłącznie tym osobom, które objęte są ubezpieczeniem chorobowym. Korzystać z niego mogą poza tym wyłącznie ci pacjenci, którzy nie wykorzystali jeszcze w danym roku kalendarzowym przysługujących dni zwolnienia.

L4 mogą otrzymać osoby, które w opinii lekarza nie są zdolne do świadczenia obowiązku pracy w związku ze swoim stanem zdrowia, bądź w związku z koniecznością zapewnienia opieki członkowi rodziny. Decyzję o wystawieniu pacjentowi zwolnienia zawsze podejmuje lekarz, opierając się na danych zebranych w wywiadzie medycznym. Decyzja może się opierać też na wykonanym badaniu czy też na analizie zleconych badań bądź innej ważnej dokumentacji medycznej, którą pacjent dostarczy lekarzowi.

Jak otrzymać L4 online i kto może się o nie ubiegać?

Obecnie wiele placówek umożliwia pacjentom konsultacje zdalne z lekarzem, których efektem może być wystawienie L4 online – przykładem jest strona: https://l4online.pl/. Nie jest to jednak tak, że każdy pacjent, który będzie ubiegać się o otrzymanie zwolnienia — je dostanie, ponieważ to lekarz decyduje o tym, czy w danym przypadku L4 faktycznie jest zasadne. Pacjent nie musi się natomiast martwić, gdzie sprawdzić zwolnienie lekarskie, gdyż wszystko jest zapisywane w systemie. Również pracodawca może sprawdzić L4 pracownika, ponieważ wszystko jest przesyłane elektronicznie do pracodawcy oraz na konto PUE ZUS.

Z lekarzem w czasie wywiadu medycznego należy być przede wszystkim szczerym. Nie okłamujemy lekarza po to, by zyskać parę dni wolnego na remont, gdyż prędzej czy później wyjdzie to na jaw i możemy mieć z tego powodu nieprzyjemności. Zwolnienie bierzemy, gdy faktycznie jest nam potrzebne. Lekarz ma wgląd do dokumentacji medycznej danego pacjenta i widzi wcześniej wystawione zwolnienia, nawet te, które zostały wystawione przez innego lekarza.

Reklama

Jak sprawdzić swoje zwolnienie online?

Jeśli pacjentowi zostanie wystawione zwolnienie lekarskie online, można w dowolnym momencie sprawdzić, jakie informacje zostały w nim zawarte. Jako że jest to dokument cyfrowy, zapisywany jest automatycznie w serwisach powiązanych. Wgląd do swojego zwolnienia lekarskiego można mieć z poziomu swojego IKP, poza tym możliwe jest sprawdzenie swojego L4 poprzez profil PUE ZUS. Pacjent może korzystać z obu tych portali bez posiadania profilu zaufanego – wystarczy logowanie przez posiadaną bankowość elektroniczną.

Informacje, które widzi pacjent z poziomu swojego profilu, są znacznie szersze niż te informacje, które widzi pracodawca. Do pracodawcy wysyłana jest bowiem okrojona wersja zwolnienia lekarskiego pracownika, czyli wersja chroniąca dane osobowe. Pracodawca otrzymuje wyłącznie te dane o zwolnieniu lekarskim pracownika, które niezbędne są do prawidłowych rozliczeń pracowniczych. Pracodawca nie ma wglądu do danych wrażliwych.